Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Názor obyvatel města Zlína na činnost Policie České republiky na tomto území

Dobrý den,

jsem studentkou Univerzity Palackého v Olomouci a obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit ke sběru dat pro mou bakalářskou práci. Tento dotazník je průzkumem veřejného mínění o činnosti Policie ČR na území města Zlína. Dotazník zabere přibližně 10 minut a je anonymní. V otázkách zvolte vždy jen jednu možnost.

Předem děkuji za Váš čas.

 

Lucie Kabešová

studentka sociologie a andragogiky

Univerzita Palackého v Olomouci

Jakého jste pohlaví?

Do jaké věkové skupiny patříte? 

 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Uveďte, v jaké části města Zlína bydlíte

1. Dostal/a jste se v posledním roce do kontaktu s příslušníkem PČR? (dopravní kontrola, podání oznámení atd.)